Und ich hatte Glück: Neben vier Steinadlern, die an beiden Tagen da waren, hatte der Luderplatz auch noch Besuch eines jungen Seeadlers, der viele Runden drehte und mir genügend Gelegenheiten für Flufaufnahmen gab! Außerdem natürlich viele Kolkraben, Elstern und Krähen, mit denen ich mir die Zeit vertreiben konnte, wenn mal keine Adler zugange waren.

 

Og jeg hadde flaks: I tillegg til de fire kongeørnene, som har vært der på begge dagene, fikk åteplassen også besøk av en ung havørn, som fløy mange runder og ga meg muligheten til mange fluktbilder! Dessuten selvfølgelig mange ravner, skjærer og kråker for å få tiden å gå når det ikke har vært ørner tilstede.