Delfinsafari

07/09/2014

 

In den letzten Tagen wurde mehrmals eine große Gruppe von Delfinen gesehen, und nach einer vergeblichen Tour am Donnerstag hatten wir gestern vollen Erfolg! Der Weißseitendelfin ist eigentlich eine wenig erforschte Hochseeart, die nur selten so nahe ans Festland kommt und oft in großen Gruppen von bis zu 150 Individuen im nördlichen Atlantik von Norwegen/Großbritannien bis an die amerikanische Ostküste und Neufundland vorkommt. Bei gutem Nahrungsangebot können diese Gruppen auch aus bis zu mehreren Hundert Tieren bestehen! Vermutlich sind es die großen Makrelenschwärme hier in den Fjorden, die diese Gruppe von rund 30(?) Tieren hierher gelockt haben. Diese Delfinart wird ca. 2,5-3m lang und 200-250 kg schwer, die Rückenflosse der Männchen kann bis zu 60cm hoch werden! Wir haben auch Jungtiere gesehen, die sicher nur wenige Wochen alt sind. Bei der Geburt sind diese knapp über einen Meter lang. Der Weißseitendelfin ist einer der buntesten und akrobatischsten Delfine, auch wir haben einige hohe Sprünge gesehen! Ein unglaubliches Naturerlebnis – und das einmal mehr fast direkt vor der Haustür!


I de siste dagene ble det sett en stor gruppe med delfiner, og etter en bomtur på torsdag ble det full klaff i går! Kvitskjevingen er en lite utforsket art som helst lever langt ute på havet. Sjeldent kommer den så nær fastlandet, og kvitkjevingen opptrer ofte i store grupper med inntil 150 individ i Nordatlanteren fra Norge/Storbritannia til østkysten av USA og Newfoundland. Ved god mattilgang kan disse gruppene bestå av opptil flere hundre dyr! Visstnok er det de store makrellstimene her i fjordene som lokket denne gruppen av ca. 30(?) dyr hit. Denne delfinarten blir ca. 2,5-3m lang og 200-250kg tung, ryggfinnen til hannene kan bli 60cm høy! Vi så også noen ungdyr, som sikkert er ikke eldre enn noen uker. Ved fødselen er de litt mer enn 1m lange. Kvitskjevingen er en av de fargerikeste og mest akrobatiske delfiner, også vi så noen høye hopp! En utrolig naturopplevelse – og det nesten rett foran husdøra! Takk til Per Erik og Per Ole at jeg kunne sitte på med dere!

 

PS: Til slutt vil jeg si noe til oppførselen av båtsførerne i nærheten av delfinene, en gang var det ca. 10 båter! Jeg må si, den var stort sett veldig bra! Det er viktig å holde seg på avstand til gruppen og ikke kjører for tett etter, slik at de føler seg presset eller jaget og etter hvert forsvinner. Det er ikke nødvendig å kjøre veldig nær i det hele tatt, når man følger litt med bevegelsesmønstrene av gruppa, plasserer seg deretter og slår av motoren, kommer de ofte veldig nær båten av seg selv. Det er motorstøyen som irriterer dem, ikke selve båtene! Dessverre så jeg to båter som kjørte nesten rett inn i gruppa, tok noen bilder og kjørte videre. Det er dårlig gjort, skremmer dyrene at de til slutt rømmer og ødelegger for dem som gjør det på en ansvarlig måte!